Algemene voorwaarden en condities

Algemene voorwaarden en condities

  • Op onze verhuiswerkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing ), alsmede de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing). Algemene Voorwaarden Handymandiensten (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing) Deze algemene voorwaarden Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.
  • Op bedrijfsverhuizingen: de Algemene voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen, deze zijn mede tot stand gekomen in overleg met de OEV, en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing)
  • Op vervoerwerkzaamheden: de Algemene Vervoercondities (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer in aanvulling op het CMR-verdrag;
  • Op expeditie werkzaamheden: De Nederlandse Expeditie voorwaarden, gedeponeerd door de FENEX ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23 (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing). https://www.fenex.nl/voorwaarden/
  • Opslagwerkzaamheden (anders dan verhuisgoederen): De Nederlandse Opslag voorwaarden, gedeponeerd door de FENEX  ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. https://www.fenex.nl/voorwaarden/ (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing)
  • Op de verhuur van Self-Storage ruimte & Self-Storage containers zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Self-Storage Ruimte (AVSST) (de laatst gedeponeerde versie is van toepassing) Gedeponeerd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV), bij de KvK kantoor Den Haag op 21-9-2018, onder nummer 40413355
  • Privacyverklaring Persoonsgegevens Eduard Strang Verhuizingen bv

Belangrijk

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek ook  direct aan u toegezonden. Onderstaand kunt u ook diverse PDF versies downloaden en  direct openen.