Column Senioren wonen & verhuizen : 1

Column Senioren wonen & verhuizen : 1

Jeroen Croonen 3Sinds begin 2013 is Jeroen Croonen “de kartrekker” en mede eigenaar van Het Regelloket. Hij  heeft een achtergrond als ondernemer en historie in de institutionele markt (11 jaar eigenaar van groothandel in deze markt)

 

Hoe willen ouderen wonen?

De aankondiging van de scheiding van wonen en zorg bij ouderen zorgt voor aardig wat vraagtekens. Niet meer in aanmerking komen voor een verzorgingshuis, zorgt voor verwarring bij senioren en hun kinderen. Wat gebeurt er dan, waar gaan zij wonen, nu zij niet meer in aanmerking komen voor een verzorgingshuis?

Deze blog heb ik gebaseerd op een onderzoek van Woonzorg Nederland op vier locaties in Nederland. In het onderzoek is gevraagd naar de interesse van oudere inwoners in wel of niet, deels of geheel, zelfstandig wonen.

Lekker thuisblijven

Het merendeel van de ouderen die meededen met het onderzoek, antwoordde dat zij het liefst oud willen worden in hun eigen woning en omgeving. Op een bekende plek vol herinneringen die vertrouwd voelt. Gewoon lekker thuis blijven wonen staat dus op nummer één. En als er dan toch verhuisd moet worden, zijn de grootte en de ligging van hun nieuwe thuis erg belangrijk. Het liefst wordt er dan verhuisd naar een aanleunwoning of een andere “geborgen omgeving”.

Zelfstandig met zorg

In het onderzoek kon men ook aangeven in hoeverre er behoefte is aan zorg. Op het verhuizen naar een zelfstandige woning in een (voormalig) verzorgingshuis werd positief gereageerd door ongeveer een derde van de respondenten. Dit loopt op naar ongeveer de helft van de senioren bij een toenemende zorgbehoefte. Denk bij zorgbehoefte bijvoorbeeld aan aanvullende diensten en activiteiten. Dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld wassen en strijken, het bezorgen van maaltijden of het aanbieden van een boodschappendienst.

het regelloket 2

Zelf zorg kiezen

Meer dan de helft van de senioren geeft wel aan dat zij graag vrij willen zijn in de keuze van het afnemen van deze diensten. Ook het aanbieden van gezamenlijke activiteiten wordt door bijna de helft van de ouderen als belangrijk ervaren. Denk hierbij aan sport en beweging, samen koffie drinken, bridgen en andere gezelligheden.

Combi wonen en zorg

Uit het onderzoekje blijkt verder dat slechts een derde van de kinderen met ouders jonger dan zeventig jaar mantelzorg kunnen en willen geven. Een seniorenwoning in een voormalig verzorgingshuis kan daarbij uitkomst bieden en de druk verlichten door het aanbieden van deze zorgmogelijkheden. Hier zegt iets meer dan een derde van de senioren toekomst in te zien. Wat zien ouderen als de voordelen ervan? Weer is dat het hebben van een eigen plek, met de aanwezigheid van zorg. Kleinere appartementen zijn gemakkelijker schoon te houden en er is altijd gezelschap in de buurt zodat je je niet eenzaam voelt. Het is ook een veilig idee dat er altijd iemand in de buurt is om hulp te bieden, mocht er iets gebeuren. Maar nadelen zijn er ook: kleinere appartementen zijn misschien makkelijk, maar wel klein. Er is minder privacy. Bovendien hebben verzorgingshuizen in ogen van de mensen die meededen aan het onderzoek, een slechte reputatie.

Het is duidelijk dat door de scheiding van wonen en zorg de markt iets moet gaan bedenken. Senioren willen keuzes maken in de combi van wonen en zorg. Die geborgen en veilige omgeving is heel belangrijk. Nieuwe woonvormen, dit vraagt ook om een nieuwe naam, moeten we niet eens gaan nadenken over een goede naam, waarmee stigma’s geslecht worden?

Neem contact op met Het Regelloket  Tel 0800-4444884  |   info@hetregelloket.nl   |     www.hetregelloket.nl

het regelloket

 

mezzo