Column Senior wonen & verhuizen: 2

Column Senior wonen & verhuizen: 2

Jeroen Croonen 3Sinds begin 2013 is Jeroen Croonen “de kartrekker” en mede eigenaar van Het Regelloket. Hij  heeft een achtergrond als ondernemer en historie in de institutionele markt (11 jaar eigenaar van groothandel in deze markt)

 

De klok en de klepel en wie weet het nog?

Misverstanden WMO voorzieningen – eigen vermogen

Misverstanden rondom de WMO voorzieningen ontzenuwd! Want wat worden we met zijn allen gek gemaakt door de media. Niet altijd ingegeven door ratio, maar vaak door emotie slaat men dan de plank wel eens mis. Vorige week kregen we de volgende vraag:  “Als ik vermogend ben, heb ik dan helemaal geen recht op maatschappelijke ondersteuning? “ Enige navorsing bracht uitkomst en rust, want wat is het geval ?

Gemeente mogen geen ondersteuning weigeren

Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inkomen of veel vermogen hebben. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliënten met meer inkomen of vermogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. Het staat gemeenten echter wel vrij om een lagere bijdrage te vragen, maar NOOIT een hogere! De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor int de eigen bijdrage.
Dit vastgesteld hebbend, bedachten wij het volgende. De komende tijd gaan we deze vragen van onze doelgroep vaker met u delen. Of eigenlijk de antwoorden, want die vragen die heeft u zelf wellicht ook……… De klok luidt misschien wat vaker, maar dan weet Ú tenminste waar de klepel hangt !

Neem contact op met Het Regelloket  Tel 0800-4444884  |   info@hetregelloket.nl   |     www.hetregelloket.nl

de klok en de klepel het regelloket mondial eduard strang