Column Senior wonen & verhuizen: 3

Column Senior wonen & verhuizen: 3

Jeroen Croonen 3Sinds begin 2013 is Jeroen Croonen “de kartrekker” en mede eigenaar van Het Regelloket. Hij  heeft een achtergrond als ondernemer en historie in de institutionele markt (11 jaar eigenaar van groothandel in deze markt)

 

De klok en de klepel: vervolg

We hebben het u gezegd, we worden met veel vragen gebombardeerd over wat er gaat gebeuren in 2015. De overheid trekt zich terug en wat nu ? Da’s wat veel senioren bezig houdt. Hieronder vraag en antwoord van een bezorgde mevrouw die we recent spraken:

“Het gerucht gaat dat mijn moeder weg moet uit het verzorgingshuis waar ze nu woont en weer zelfstandig moet gaan wonen. Is dat zo ?

Gelukkig voor deze mevrouw zijn de feiten anders en wel als volgt:

Zij die al wonen in een verzorgingstehuis kunnen en mogen daar blijven wonen. Zij kunnen echt niet worden gedwongen om weer thuis en zelfstandig te gaan wonen. De kans dat ze misschien naar een ander verzorgingstehuis moeten verhuizen is echter wel aanwezig. Bijvoorbeeld als hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten bij te minimaal aantal bewoners of gewoon omdat het gesloopt gaat worden als het te oud is.

Met ingang van 2015 (en het zal u niet zijn ontgaan)zijn er strengere voorwaarden om in een instelling te wonen. Maar dat geldt voor nieuwe bewoners dus. Meer en meer mensen denken er over om langer thuis te blijven wonen. De vraag echter is of de huidige woning dan het meest ideaal is. Daarover meer in een volgende blog !

regelloket Mondial eduard strang