Column Zwitserland: Traditie en Heimatort

Column Zwitserland: Traditie en Heimatort

Traditie is voor Zwitsers heel belangrijk. De verbondenheid met het kanton en de gemeente waar men is geboren, is vele malen sterker dan in Nederland. Vraagt u eens aan een Zwitserse of zij ook “van hier” is, en vaak is dat het begin van een interessant gesprek dat begint met, bijvoorbeeld, “Nee, ik ben van Basel”. En altijd wordt dit met een zekere trots, gemengd met spijt, gezegd. Door haar huwelijk is zij verhuisd naar het kanton en de gemeente van haar man en dat is voor haar niet altijd eenvoudig. Dat hangt samen met het begrip Heimatort. Het woord “Heimat”, vaderland, spreekt boekdelen. In het “Heimatort” is men “heimatberechtigt”. Waar in de pas van de Nederlander de geboorteplaats wordt vermeld, waarheen men ook later verhuist, zo wordt in de Zwitserse pas het Heimatort vermeld. Dit is de plaats waar je voorvaderen zijn geboren en hebben gewoond en daar rechten hebben verkregen. Het Heimatort is ook verplicht de kosten van levensonderhoud te betalen, mocht zijn burger in de loop van zijn leven in behoeftige omstandigheden komen te verkeren.

In het dorp waar ik woon, is dat nog anders. Veel getrouwde vrouwen in hun Heimatort, meestal niet meer dan enkele honderden meters van het huis vandaan waar zij zijn opgegroeid. Zij kunnen het ouderlijk huis aanwijzen en doen dit ook graag. Men is daar trots op. Ik knik dan belangstellend, maar in mijn hart vind ik het moeilijk deze blijdschap te delen. Voor mij is het belangrijk om een stukje van de wereld te zien, al is het maar een heel klein stukje. Het gevoel van geborgenheid van de Zwitser begrijp ik echter ook en soms denk ik dat wij dit als Nederlanders wellicht wel missen.

Augustus 2012
Column mr Eva Hofkes | advies@huisinzwitserland.eu
Voor Eduard Strang Verhuizingen