Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en de teksten die u separaat kunt downloaden Door de webpagina  en de teksten te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Eduard Strang verhuizingen BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Eduard Strang verhuizingen BV of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Eduard Strang verhuizingen BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Eduard Strang verhuizingen BV. Wiki Strang en SlaOpBijStrang.nl zijn handelsnamen van Eduard Strang verhuizingen BV.  Copyright © 1881-2021 Eduard Strang Verhuizingen BV